Önkormányzati programunk 2014.

Alap front kép 218x144: 
Bevezető: 
A Tatai Jobbik bemutatja önkormányzati programját.

A Tatai Jobbik önkormányzati programja PDF-ben megtekinthető, letölthető, terjeszthető!

ÖNKORMÁNYZATI PROGRAM

 

 

 

 

 

2014. A TATAI JOBBIK ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA:

Egy életerős település a következőket jelenti:

  • társadalmilag és gazdaságilag autonóm és önfenntartó,
  • biztonságot nyújt,
  • a környező tájjal egyensúlyban van.

Ezen program kiteljesítéséhez a következőkre van szükség:

Legyen földje (azaz birtokában álló mezőgazdasági területe) az önkormányzatnak azért, hogy munkához tudja juttatni a helyben lakókat, részben úgy, hogy kiparcellázva az önellátás lehetőségét teremti meg számukra, részben pedig úgy, hogy saját intézményei fenntartásához szükséges terményeket megtermelteti

 

MEGÉLHETÉS, ÖNFENNTARTÁST!

Pályázatok, támogatások esetén előnyben részesítjük, adó kedvezményekkel segítjük a családi-, kis- és közepes mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, turisztikai vállalkozásokat. Csökkentjük a helyi adókat. Helyi pénzhelyettesítő eszközökkel támogatjuk a közszférában dolgozókat, nyugdíjasokat, gyermekeiket felelősen nevelő családokat. Várandós és kisgyermekes nők támogatása helyi pénzzel, és kedvezményes utazás biztosítása a helyi tömegközlekedési eszközön.

Értelmes közmunka lehetőséget adunk: közterület, közpark karbantartást és fejlesztést, háztáji és konyhakertgondozást, bérlakásépítést. Földprogramot indítunk, szociális termelő- és értékesítési szövetkezeteket alakítunk. Erősítjük a település önfenntartó képességét, ezért terményfeldolgozó kisüzemeket (aszalót, szárítót, vágópontot, közösségi kemencét, stb.) létesítünk.

Közösségi mintakertet hozunk létre.

 

BIZTONSÁGOT, VÉDELMET!

Több rendfenntartót biztosítunk a közterületeken. A közterület-felügyeletből Önkormányzati Rendészetet hozunk létre és megduplázzuk a létszámát, mely a megyei rendőrkapitányság szakmai felügyelete mellett fog tevékenykedni. Kezdeményezzük mobil rendőrőrs felállítását Újhegyben, a tatai rendőr-kapitányságnak szolgálati lakásokat biztosítunk a szociális bérlakások között, vagy azok közelében. Kiépítjük a térfigyelő kamera rendszereket, melyre a megnövekedett helyi betöréses bűncselekmények és diszkó-vandalizmus miatt szükség van. Biztonsági szolgálatot működtetünk az iskolákban, egészségügyi intézményekben.

A hajléktalanok számára bővítjük a helyi hajléktalan szálló befogadóképességét, az utcán élést sehol sem engedélyezzük. A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását mindenkitől megköveteljük.

 

IGAZSÁGOT, ELÉGTÉTELT!

Az elévüléstől függetlenül kivizsgáljuk és nyilvánosságra hozzuk az önkormányzatok vagyonfelélésének, eladósodottságának, hátrányos szerződéskötéseik visszásságait, eljárást indítunk a kárt okozókkal szemben. Igazságügyi szakértőkkel újraszámoljuk a több milliárd forintos beruházások megalapozottságát.

Feltárjuk a cigányság felzárkóztatására fordított forintok sorsát, felelősségre vonjuk az adófizetők pénzének elherdálóit, ellopóit. Ez ügyben hatékony és szigorúan ellenőrzött pénzfelhasználási rendszert vezetünk be.

 

JOBB ELLÁTÁST, GONDOSKODÁST

Kiterjesztjük az ingyenes szűrővizsgálatok körét, igénybevételének lehetőségét. A jelzőrendszeres segítségnyújtás rendszere mellé az időskorúak biztonságának növelése érdekében bevezetjük a rendőrség riasztására is alkalmas készüléket. 

A bölcsődei gondozási díjat eredeti mértékére csökkentjük. Családi napköziket szervezünk.  Ingyenessé tesszük a gyermekek étkeztetését.

Bérlakást biztosítunk azon családoknak, akik dolgoznak, az ingatlan fenntartását el tudják látni és betartják a közösségi együttélés szabályait.

Bérlakások kiutalásával segítjük a bedőlt lakáshitelesek újrakezdését, talpra állását! Azoktól, viszont akik a számukra kiutalt lakást szándékosan megrongálják, közüzemi díját nem fizetik, elvesszük és lakáspályázati jogukat véglegesen megvonjuk tőlük és családtagjaiktól is. Valamint szigorúan ellenőrizni fogjuk a bent lakók lakhatási jogosultságát.

Segélyt és támogatást feltételhez szabottan csak az kaphat, aki építő, tisztességes tagja a helyi közösségeknek.

 

KÖZÖSSÉGBARÁT VÁROSVEZETÉST!

Az önkormányzatok működését átláthatóvá tesszük. Rendszeres fogadóórák, fórumok, terep bejárások tartásával biztosítjuk a közvetlen és folyamatos kapcsolattartást a közösség tagjaival. A településen működő vállalkozások számára egyeztető fórumot hozunk létre.

A jelentős döntések előtt kikérjük a helyi lakosság és a társadalmi szervezetek véleményét.  Településeink jövőjét alapvetően meghatározó fejlesztési programok kidolgozásakor kiemelt terepet biztosítunk a közösségi tervezésnek. Az értékeink számbavétele kapcsán meghatározzuk a közkincs fogalmát, amelynek része a (települési) tájban lévő potenciál megállapítása is. Rendeletben mondjuk ki, hogy települési tulajdon esetén a föld elidegeníthetetlen törzsvagyon.

KÖZÖSSÉGBARÁT VÁROST!

Az Öreg tó partján fizetős strandot hozunk létre, mely a helyi lakosoknak ingyenes. Szabadtéri közösségi helyeket hozunk létre, fedett pavilonokat asztalokkal, padokkal, ahol a város polgárai találkozhatnak, kikapcsolódhatnak.  Grillező, szalonnasütő és bográcsozó helyeket építünk a tavaink környékén. A helyi fesztiválokat, rendezvényeket a tatai lakosoknak ingyenessé tesszük, támogatjuk a magyar hagyományokat felvonultató rendezvények, vásárok rendezését. 

Helyi lakosoknak ingyenes marad az Angol-park.

Szorgalmazzuk Tata-Tóvárosra gyógyszertár, orvosi rendelő telepítését, valamint felmérjük egy általános iskola alapításának lehetőségeit.

Bővítjük a tatai piac befogadóképességét, valamint Tóvároson is őstermelői piacot hozunk létre, úgy, hogy a két piac egymást kiegészítve egész hetes árusítást biztosíthasson.

Megkezdjük a város által kezelt utak és járdák kritikus állapotának felszámolását, a burkolatok nagyarányú felújítását. Közvilágítás tragikus állapotán javítunk, első ütemben a gyalogátkelők környezetében erősítjük meg.

MI NEM IGÉRÜNK OLYAN DOLGOT, AMIT NEM TUDUNK TELJESÍTENI!
© 2010 - 2018 Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt