A Jobbik Magyarországért Mozgalom Tatabányai Alapszervezetének Önkormányzati programja

Alap front kép 218x144: 
Bevezető: 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Tatabányai Alapszervezetének Önkormányzati programja

Együtt a tisztesség útján!

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Tatabányai Alapszervezetének Önkormányzati programja

2014

 

Egy életerős település alappillérei, hogy társadalmilag és gazdaságilag autonóm és önfenntartó legyen, a környező tájjal egyensúlyban működjön és a lakosai számára közbiztonságot nyújtson!

Mi, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tatabányai Alapszervezeténél, egy ilyen életerős települést képzelünk el hosszútávon. Határozott véleményünk, hogy ennek eléréséhez a három ismérv közül az erős közbiztonságot kell legelőször megteremteni, hiszen ez tud a másik két pillérnek hosszútávon stabil és kikezdhetetlen alapot biztosítani.

Mindannyian látjuk, hogy azok a települések, ahol a közbiztonság fenntartására nem fordítottak elegendő energiát, mára kiüresedő, gazdaságilag haldokló, a fennmaradásért küzdő közösségekké váltak. Határozott célunk, hogy ettől városunkat akár városvezetőként, akár ellenzékben megóvjuk. Ennek érdekében a választópolgárok felhatalmazása alapján első intézkedésünk Tatabánya városőrségének megszervezése, szoros együttműködésben a Rendőrséggel és a helyi önvédelmi szervezetekkel. Állandó 24 órás járőrszolgálatokat szervezünk Tatabányán, kiemelt figyelmet fordítva azokra a gócpontokra, amik városunkban már most sem ütik meg az élhető környezet mércéjét. Ezekkel az intézkedésekkel visszaállítjuk a Kertváros lakótelepi, Mésztelepi, VI-os telepi ingatlanok értékét és megbecsülését, hiszen terveink szerint itt folyamatosan nyitva tartó városőrségi irodákat is működtetni fogunk. Határozott véleményünk, hogy a közbiztonság hiteles mérőszáma nem alapozható a rendőrségi statisztikákra. Intézkedéseinket elsősorban az adott városrész lakóinak véleményére alapozzuk és velük folyamatos együttműködésben fogunk eljárni. A városvezetés alapvető feladata, hogy lakosainak emberhez méltó életkörülményeket tudjon biztosítani, ami sajnos már most több városrészben sem teljesül. Ezeknek a káros folyamatoknak a megállításához azonnali intézkedések szükségesek, hogy a még élhető tatabányai városrészekben megállítsuk ezt a tendenciát.

Be kell látnunk, hogy a közbiztonság kérdésköre nem szeparálható el a helyi szociális intézkedésektől, a városfejlesztési és üzemeltetési problémáktól, valamint az emberi lakókörnyezetünk fenntartásának kérdéskörétől.

A szociális ellátások rendszere szükséges és hangsúlyos része a lakosairól megfelelő módon gondoskodni kívánó településnek. Azt azonban elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a szociális támogatások mindenféle ellenőrzés és az azokban részesülő polgárokkal szemben támasztott elvárások nélkül olyan lakosokhoz kerüljenek, akik semmiben nem járulnak hozzá városunk fejlődéséhez, lakókörnyezetünk fenntartásához. A Jobbik kötelező együttműködést vár el minden, a város költségvetéséből szociális alapon részesülő polgártól. Ennek hangsúlyos része a lakókörnyezet rendben tartása, a társasházi együttélési szabályok betartása.

Szoros együttműködést építünk ki a gyermekvédelmi szakszolgálatokkal, hogy biztosítva legyen, hogy a szociális támogatások olyan családokhoz kerüljenek, akik városunk hosszú távú fenntartását biztosító nemzedéket nevelnek. Kiemelten odafigyelünk, hogy a város vagyonához tartozó, s így a tatabányai polgárok tulajdonát is képező bérlakásokhoz csak olyan tatabányai családok juthassanak, akik képesek a közös vagyonunk megóvására és fenntartására, beleértve a lakókörnyezetük minőségét is. Képesek a lakókörnyezetükkel összhangban olyan életvitelre, amely megfelel egy modern, XXI. századi város elvárásainak. Azonnal felmondjuk azon lakosok bérleti jogviszonyát, akik kihasználva mások jóindulatát, a díjak fizetésére hajlandóságot sem mutatva, sok esetben milliós tartozásukkal terhelik a közös költségvetésünket.

Hangsúlyosnak és elengedhetetlennek tartjuk, hogy gondoskodjunk azon tatabányai lakosokról, akik egy élet munkájával járultak hozzá településünk épüléséhez, fejlődéséhez, de idős korukra egyedül maradtak, erejük elfogyott és fiatalabb hozzátartozóik esetleg azért nem tudnak gondoskodni róluk, mert gazdasági menekültként szeretteiktől távol kénytelenek gondoskodni a megélhetésről. Fel kívánunk állítani egy olyan ingyenesen igénybe vehető szociális ellátó rendszert, amely segít ezeknek a polgároknak a mindennapi teendőik ellátásában a legalapvetőbb dolgok tekintetében. A jelenlegi szociális ellátórendszer a szinte csak szakápolási, otthonápolási feladatok ellátására van berendezkedve a rendszer finanszírozási és szervezési problémái miatt ezeket is csak hézagosan tudja ellátni-, de a rendszer számára szinte láthatatlanok azok az emberek, akik szakápolási szükséglet híján egyéb alapvető életviteli feladataik során nehézségekbe ütköznek. Ilyenek például a bevásárlás, napi újságok elolvasása és sokunk számára természetesnek vett, ám ezeknek az embereknek gyakran nagy erőfeszítésekbe kerülő, esetleg kivitelezhetetlen feladatok. Fel fogunk állítani egy önkéntesekből álló „akciócsoportot”, akiknek munkáját, illetve a felmerülő igények felmérését egy speciálisan erre a célra szakosodott szervezet fogja koordinálni, így minden olyan ember bekerülhet a rendszerbe, akinek segítségre van szüksége. Mi, a tatabányai Jobbik tagjai hisszük és valljuk, hogy a jövőt nem építhetjük sikeresen, ha nem gondoskodunk a gyökereinkről.

A városüzemeltetési területen ugyan látszik valamilyen elmozdulás az elmúlt években, azonban még így is évtizedes lemaradásban van Tatabánya, akár a magyar megyeszékhelyekhez képest is. Tarthatatlan, hogy városunk legtöbb lakosát érintő távfűtési rendszerünk még mindig múlt századi technológia és elvek alapján működik. Egy jól szervezett, technológiailag modern távfűtési rendszer véleményünk szerint képes megfelelni a XXI. század energetikai kihívásainak. A távfűtéses lakásokban élő családok még mindig olyan számlákkal szembesülnek, amelyek nem méltóak egy megyeszékhely ellátásához. Határozott véleményünk, hogy városi energetikai fejlesztésekkel 50-60 %-al csökkenthetőek a családok távfűtési kiadásai. Mivel mind az erőmű, mind a szolgáltató vállalat tatabányai többségi tulajdonban van, ezeknek a fejlesztéseknek az elindítása és koordinálása az eddigi városvezetéseknek az évtizedes adóssága, aminek árát mindannyian fizetjük.

A városi környezet szépítése, üzemeltetése, út-, járdakarbantartás nem elválasztható a fent taglalt közbiztonsági és szociális kérdésektől. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne sürgős tennivaló ezen a területen is. A JOBBIK frakciója közös babakocsis és/vagy kerekes székes túrára fogja invitálni a városi képviselőket, hiszen így látszik igazán, hogy nincs olyan városrészünk ahol ne lenne óriási elmaradásunk ezen a téren.

A városi közmunkában résztvevőknek valós munkát fogunk biztosítani, melyeket a jól elvégzett munka fényében, akár pénzhelyettesítő eszközökkel is kiegészítünk. Jelenlegi formájában a közmunka program teljes egészében megegyezik a szocialista rendszerben megismert „gyárkapun belüli munkanélküliséggel”!

Egyik első intézkedésünkként azonnal megszüntetjük a tatabányai fizető parkolás intézményét, hiszen ez azokat sújtja leginkább, akik buta adminisztratív indokok miatt ki vannak zárva az „ingyenes” parkolásból, pedig a város aktív szereplői és munkájukkal hozzájárulnak annak működéséhez. A Jobbik semmilyen téren nem támogatja a kettős mércét!

Tárgyalásokat kezdeményezünk a helyi Volán társasággal, hogy végre a városlakók igényeinek megfelelő tömegközlekedés kialakítható legyen városunkban. Elfogadhatatlan, hogy a XXI. században ilyen elavult, energetikailag pazarló, a városlakók igényeit kielégíteni képtelen tömegközlekedési rendszer üzemeljen egy megyeszékhelyen! Amennyiben a Volán társaság nem képes azonnal érezhető változást elérni ezen a területen, a város által a Volánnak nyújtott támogatást felülvizsgáljuk és ezzel egy időben megvizsgáljuk egy alternatív tömegközlekedési rendszer kiépítésének lehetőségét.

Már rég meg kellett volna érni az elmúlt évtizedek városvezetéseiben annak a gondolatnak, hogy a Tatabányán élő, dolgozni akaró, családját megfelelő szinten eltartani akaró emberek itthon tartásához nem elég a kis hozzáadott értéket és olcsó munkaerőt kereső külföldi tulajdonban lévő multi cégek városba csábítása, hiszen ezek a cégek most sem képesek olyan alternatívát nyújtani a tatabányaiaknak, hogy a fiataljaink ne kényszerüljenek hazájuktól távol munkát vállalni. A jelenleg működő ipari parki cégek olcsó munkaerő igénye tovább már városunkból nem bővíthető. A tatabányai Jobbik a jövőben olyan cégek letelepülését támogatja az ipari parkban, akik a jól képzett szakemberekre építenek és ezeket hajlandóak a tudásuknak megfelelő bérezésben részesíteni.

A társadalmi és gazdasági önfenntartás alappillére, hogy azok a dolgozni kívánó fiatalok, akik most külföldre kényszerülnek szociális menekültként Tatabányáról, itthon, szülővárosukban találjanak olyan lehetőséget, ami biztosítja, hogy értékes munkájukkal olyan feltételeket teremthessenek maguknak, melyben gyermekeiket biztonságban és méltó körülmények között nevelhetik. Ehhez olyan komplex, hosszú távú intézkedéscsomag szükséges, ami biztosítja a megfelelő oktatási intézményeket, a szociális ellátórendszert, a minőségi egészségügyi szolgáltatást, a megfelelő bérezést és nem utolsó sorban a közbiztonságot. Ezek a feladatok nagy részben állami intézkedéseket igényelnek, de a helyi jellegzetességek és különbségek miatt a helyi önkormányzatok hozzájárulása elengedhetetlen a működésükhöz. Egy gazdaságilag autonóm településnek képesnek kell lenni kiegészíteni az állami szerepvállalás hiányosságait. Ahhoz, hogy az élet minden területén Tatabánya autonóm és önfenntartó település legyen, szükséges, hogy gazdaságilag erős és egyéni gazdasági érdekektől független önkormányzat működtesse. Alapfeltételnek gondoljuk, hogy a város gazdaságilag átlátható legyen bármelyik polgára számára. Felszámoljuk a korrupciót. Az átláthatatlan holding rendszert megszüntetjük. Az önkormányzati gazdasági társaságok működése – lévén, hogy közösségi tulajdon-mindenki számára áttekinthetőnek kell lennie. Visszamenőleg megvizsgálunk minden lényegesebb gazdasági döntést a városban és elévülésre való tekintet nélkül nyilvánosságra hozzuk a város szempontjából hátrányosan megkötött szerződések felelőseit. A gazdasági társaságaink működéséből származó profitnak a város lakóinak érdekét kell szolgálnia. Megszüntetjük a magas prémiumrendszereket és a városi cégek párt kifizetőhelyként való felhasználását!

A stabil gazdasági alapokon nyugvó, önfenntartó településnek gondoskodnia kell a helyi kultúra és sport megfelelő színvonalú működéséről.

Sajnos városunkban az elmúlt években hanyatlásnak indult a nagy múltú labdarúgó klubunk. Többszöri kérésünk ellenére sem vizsgálhattuk a Mészáros és Mészáros Kft. működését. A Fidesz oligarcha tatabányai ámokfutása után azt kell megélnünk, hogy városunk labdarúgása ismét a harmadosztályba került. Kiemelt feladatként kezeljük, hogy a megfelelő szakmai háttér és az átlátható gazdasági finanszírozás révén biztosítjuk, hogy a helyi labdarúgás méltó helyére kerülhessen a hazai futball palettán. Természetesen a futball mellett megfelelő körülményeket kívánunk biztosítani a többi sportágnak is, amelyek szintén komoly eredményeket tudhatnak magukénak és hozzájárulnak városunk hírnevéhez. Ne feledjük el azokat a sportolókat, akik komoly nemzetközi versenyeken Európa bajnoki, Világbajnoki, vagy akár Olimpiai érmeket, helyezéseket hoztak városunknak. Kiemelten kívánjuk kezelni a jelenleg mostoha körülmények között is jó eredményeket elérő tatabányai küzdősport és önvédelmi egyesületeket.

Mindezek alapján bátran kijelenthetjük, hogy Tatabánya egy erős, gazdaságilag autonóm és önfenntartó, lakosai számára élhető város lehet, de ehhez megfelelő intézkedésekre van szükség. A közbiztonság megteremtése, a lakókörnyezet rendben tartása alapvető a célok eléréséhez.

Mi egy olyan várost képzelünk el, ahol az emberek biztonságban élhetnek, gyermekeiket tisztességesen, magyar emberhez méltóan nevelhetik. Egy olyan várost, ahol a városért egy életen át dogozó ember megbecsülést kap, ahol a ténylegesen rászoruló emberek számíthatnak a szociális ellátórendszerre.

Mindez csak akkor valósulhat meg, ha az emberek belátják a programban említett intézkedések fontosságát, szükségességét, sürgető voltát és 2014. október 12-én szavazatukkal támogatják a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjeit és polgármester jelöltjét.

© 2010 - 2018 Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt